پرش به

logo

تصویر

تست بارفورد


  • لطفا وارد حساب کاربری خود شوید تا بتوانید پاسخ دهید
بدون پاسخ

#1 vahidkooshi

vahidkooshi

    عضو رسمی

  • کاربر عادی
  • 2 ارسال
  • محل سکونت: تهران
  • رشته : بیوتکنولوژی
  • مدت حضور: 1h 8m 37s

ارسالی يكشنبه ۳۰ مهر ۹۱ - ۱۵:۳۴:۲۳

عنوان: تست بارفورد (Barford)
مقدمه:
از لحاظ احیا کنندگی نیز قندها را به دو دسته احیا کننده و غیر احیا کننده تقسیم میکنند. قندهای احیا کننده به علت داشتن گروههای احیا کننده آلدئیدی یا کتونی دارای خاصیت فوق هستند. قندهای احیا کننده میتوانند یونهای فلزاتی مثل مس دو ظرفیتی (Cu2+) و یون نقره را در محیط قلیایی احیا کنند.
مس دو ظرفیتی پس از احیا به صورت مس یک ظرفیتی (Cu+) در می آید. این یون کمتر از مس دو ظرفیتی در آب محلول است و در نتیجه به صورت رسوب سبز رنگ CuOH یا رسوب قرمز رنگ Cu2O و یا مخلوط زرد رنگی از این دو ترکیب در می آید. اگر PH محیط اسیدی شود (مانند آزمایش بارفورد) و همچنین زمان حرارت دادن کنترل شود، فقط مونو ساکاریدها به این آزمایش جواب مثبت میدهند.

آزمایش بارفود فقط به مونوساکاریدها جواب مثبت میدهند.

مواد و روش:

وسایل آزمایش: معرف استات مس +2 در اسید استیک ، چند سی سی نمونه ،‌ لوله آزمایش ،بشر ، پیپت ، ‌قطره چکان
مونوساکاریدها را میتوان به دو گروه عمده تقسیم کرد: اگر مونوساکاریدها دارای عامل آلدئیدی باشند آنها را آلدوز و چنانچه عامل کتونی داشته باشند آنها را کتوز مینامند.
این تست برای تشخیص مونوساکارید ها می باشد . به این صورت که چون در این تست محیط اسیدی است قدرت احیاکنندگی بیشتری برای احیا مس+2 به مس +1 احتیاج است وچون مونوساکاریدها احیا کننده تر هستند ،‌بنابراین در محیط اسیدی فقط مونوساکاریدها به این تست جواب می دهند .

برای انجام این تست ابتدا 2سی سی نمونه (قند مونوساکارید ) را با یک سی سی معرف بارفورد اندازه گیری شده با پیپت درون لوله آزمایش مخلوط کرده و به مدت 5 دقیقه در حمام (بشر حاوی اب جوش) قرار داده سپس ، بعد از 5 دقیقه رسوب قرمز رنگی در ته لوله آزمایش مشاهده می شود .

نتیجه و بحث:

اگر رسوب قرمز در فاصله دو دقیقه تشکیل گردید، قند مورد آزمایش مونو ساکارید است . به این صورت که چون در این تست محیط اسیدی است قدرت احیاکنندگی بیشتری برای احیا مس+2 به مس +1 احتیاج است وچون مونوساکاریدها احیا کننده تر هستند ،‌بنابراین در محیط اسیدی فقط مونوساکاریدها به این تست جواب می دهند .
  • ussb, info70 و bioinfo این پست را پسندیده است
0 کاربر در حال خواندن این موضوع است

0 عضو, 0 مهمان, 0 کاربر مخفی